Vlaams Mediawijs Congres 2015: terugblik

Congres
17 november 2015

Vlaams Mediawijs Congres 2015: terugblik

Op dinsdag 17 november vond het jaarlijks Vlaams Mediawijs Congres plaats in Brussel. Het centrale thema van de dag was "Educatief aan de slag met Mediawijsheid met ouders, kinderen en jongeren". Circa 130 deelnemers namen deel aan het congres. Tijdens het congres werd een krachtig overzicht van de staat van de mediawijsheid in Vlaanderen voorgesteld in onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden en handige tools. Mediawijs vulde dat aan met inspirerende voorbeelden van over de (taal)grens.
Kon je er niet bij zijn of wil je nog even een korte samenvatting van het congres? We brachten hieronder alles samen.

Mediamasters en de Nederlandse week van de Mediawijsheid

Mimi Van Dun en Sarah Hijmans van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, trapten het congres af met de voorstelling van Mediamasters en hoe ze hiermee educatief aan de slag gaan tijdens de Nederlandse Week van de Mediawijsheid. Ze bereiken daarmee jaarlijks duizenden lagere-schoolkinderen, die een hele week elke dag een uur aan mediawijsheid werken.

Presentatie Keynote Mimi Van Dun en Sarah Hijmans: Mediamasters
Meer informatie over Mediamasters

Mediawijze tools en praktijken

Tijdens de pitches werden enkele inspirerende praktijkvoorbeelden belicht. Veronique Steurs van RVO-Society vertelde hoe ze kinderen en jongeren stimuleren om met technologie aan de slag te gaan. Karen Vander Plaetse van VIAA gaf meer uitleg over hun platform rond het digitale erfgoed van Vlaanderen. Laure Van Hoecke gaf in preview in glip op de Mediacoach-tool. Met deze tool wil het team van Mediacoach, een opleidingstraject rond mediawijsheid gericht op professionelen, anderen inspireren aan de hand van getuigenissen over alle aspecten van een mediawijze school. Met het storylab liet Pieter Rombouts (C.H.I.P.S vzw) zien, hoe nieuwe verhaalvormen door jongeren onderzocht worden, met extra aandacht voor interactie en participatie. De organisatie ontwikkelde ook i.s.m. de privacycommissie het lespakket ‘Recht op afbeelding’ gericht op het secundair onderwijs. Tot slot gaf Thomas Demeyer (Drone kamp aan zee) een inkijkje in de wondere wereld van drones en de Kids drone academy.

Mediawijs onderzoek

In de sessie Mediawijs onderzoek kregen de deelnemers meer inzicht in enkele onderzoeken rond media-eduactie. Prof. Dr. Bieke Zaman (IMS, KU Leuven) gaf ons meer inzicht in de opportuniteiten en valkuilen van parental controls. Lien Mostmans (iMinds-SMIT, VUB) presenteerde haar onderzoek over de media-opvoedingsverwachtingen en -behoeften van Vlaamse ouders en kinderen. Sofie Vandoninck (EU Kids Online, IMS, KU Leuven) toonde in haar onderzoek wat de rol van ouders kan zijn om kinderen en jongeren meer weerbaar online te maken. Enkele tips: toon interesse en betrokkenheid, creëer een open communicatieklimaat, overbescherm je kind niet, focus niet op één type begeleiding... Kathleen Van Royen (AMiCA, MIOS, Communicatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen) moedigde dan weer aan dat het goed is dat jongeren reflecteren bij ongepast online gedrag. Tot slot gaf Dr. Ellen Vanderhoven (EduTab, iMinds-MICT, Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent) ons meer inzicht in hoe je op school kan leren met en over technologie en lichtte Dr. Ralf De Wolf & Dr. Melanie De Vocht (ADLIT) toe hoe kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met reclame.

Mediawijsheid in de klas

Keynote Patrick Koning, auteur Mediawijsheid in de klas en senior leraar/trainer/ontwikkelaar bij het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, gaf in de namiddag een inkijkje in zijn boek ‘#Mediawijsheid in de klas’ en hoe je met jongeren samen aan de slag kan gaan met mediawijsheid. Het onderwijs heeft de uitdaging om jongeren op te leiden voor een toekomst waarin onzekerheid de enige zekerheid is. Het internet is de gamechanger. Het is cruciaal dat we jongeren leren om te gaan met de kansen en bedreigingen die het internet biedt. Op het gebied van mediawijsheid in het onderwijs is nog een wereld te winnen.

 

Mediawijs over de taalgrens

​In de namiddag konden deelnemers hun meest prangende mediawijze vragen voorleggen aan de experten van de voormiddag of luisteren naar experten van over de taalgrens.