Vlaams Mediawijs Congres 2017: terugblik

Vlaams Mediawijs Congres 2017
Congres
27 september 2017 - 28 september 2017

Vlaams Mediawijs Congres 2017: terugblik

Op woensdag 27 september en donderdag 28 september 2017 organiseerde Mediawijs het Vlaams Mediawijs Congres in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Deze keer hadden we het over 'MediaBurgers':

 • Media(wijsheid) als een mensenrecht
 • Informatiebubbels en fake news
 • Online beleidsparticipatie en democratie
 • Creators for social change
 • én de M-Awards 2017!

27 september 2017

 • Lara AnkersmitKeynote 'NOS Lab: Naar nieuwe vormen van nieuwsbeleving' - Lara Ankersmit (NOS)
  In tijden van nep nieuws, filter bubbles en dalende kijk- en luistercijfers staat journalistiek onder druk. De tijd dat iedereen het avondjournaal volgde op televisie is voorbij.
  Lara Ankersmit is head digital bij de NOS (Nederlandse Omroep Stichting). Ze is de drijvende kracht achter de digitale vernieuwing bij de NOS, zodat hun manier van werken beter aansluit bij de nieuwe vormen van nieuws consumeren. Als Hoofd Digitale Media leidt zij de ontwikkeling en innovatie van digitale producten en apps. Haar focus is vooral op user experience, technische innovatie en het bereiken van een bredere gebruikersgroep. Sociale media, zoals Snapchat en Instagram, staan hierbij centraal.

 • De (Jonge) Burger Spreekt
  In deze sessie lieten we een aantal projecten over participatie aan het woord.
  • Jong Kortrijk Spreekt! - Broos Claerhoudt: Wat als kinderen de baas waren? Onder de vlag van 'Jong Kortrijk Spreekt' mochten de kinderen van drie basisscholen zélf aangeven wat ze wilden veranderen aan hun buurt, de Sint-Janswijk. 150 kinderen uit de wijk beslisten wat er met het budget van €30.000 zou gebeuren. Daarvoor kwamen ze samen in hun eigen kinderwijkparlement. Op verschillende innovatieve manieren zamelden ze ideeën in bij leeftijdsgenoten en verzorgden ze zelf de communicatie. Zo bouwden ze onder begeleiding van vzw Quindo een eigen website, mobiele muurkranten, filmden ze hun eigen kinderjournaal en namen ze een radioshow op. Aan de hand van Budget Games kozen de kinderen zelf welke ideeën ook effectief uitgevoerd zouden worden. Jong Kortrijk Spreekt! is een project van OCMW Kortrijk, Stad Kortrijk, JC Tranzit, vzw Ajko, Thuis in de Stad, Quindo.
  • #Twetten - Inne Van Engeland: #twetten ... of via bestaande digitale media, op een constructieve manier, samen brainstormen over (lokale) thema's. Voor de Digitale Week 2017 zetten LINC, Mediawijs en Cultuurconnect in op online, directe democratie in het kader van de lokale verkiezingen in 2018. We #twetten met vier burgemeesters en Minister van jeugd, cultuur en media Sven Gatz over lokale thema's. Inne Van Engeland vertelt alles over het opzet van hun campagne en hoe jij als lokale of landelijke speler mee op de kar kan springen!

 • Helden van het Internet - Wouter De Meester (Mediaraven)
  Tijdens deze lezing kregen we een verrassende inkijk in de wondere wereld van de hedendaagse jongerencultuur. Wouter De Meester (Mediaraven) focuste op 'social influencers'. Hij verkende de diverse vormen en mogelijkheden van dit online heldendom en ging in op de motivaties van deze social influencers. Een waaier aan voorbeelden passeerde de revue, zowel de inspirerende, als de meer verontrustende cases.
 • Cases 'Nieuws voor en door jongeren'
  Nieuws voor en door jongeren. Makkelijker gezegd dan gedaan?
  We lieten enkele mensen uit de mediasector aan het woord over de manier waarop zij het aanpakken. Deze sessie bevond zich binnen het traject voor de mediasector. Meer info kan je hier terugvinden: 'Als het nieuws belangrijk is, zal het mij wel vinden' (deel 2).
  • RINGtv - Nieuwsneuzen: Greet Claes van Ring TV gaf leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs de opdracht op zoek te gaan naar nieuwswaardige gebeurtenissen. Hun content kreeg een plaatsje in het journaal.
  • VRT - KLAAR: Fran De Vriese licht toe wat VRT voor jongeren in petto heeft, namelijk 'Klaar': nieuws voor jongeren van het secundair onderwijs.
  • Trendolizer: Maarten Schenk is de ontwikkelaar van Trendolizer, een engine om trending content op te sporen op het internet. Eén van de toepassingen ervan is het vroeg opsporen van fake nieuws.
 • McBlurry: lessen over (Fake) news - Laure Van Hoecke (Mediawijs) en Vanessa Braekeveld (KBR)
  Fake News, het was een hot item in de media. Maar hoe ga je met dit thema educatief aan de slag met kinderen, jongeren of volwassenen? In deze interactieve sessie gingen we met jullie in gesprek over de diverse vormen en facetten van nieuws maken, Fake news en hoe je dit thema kan benaderen in jouw school, bibliotheek of educatieve setting. We boden ook een overzicht van het vormingsmateriaal en de projecten rond nieuws en Fake News, zowel in Vlaanderen als internationaal.

 • Betrouwbare informatie online: een mensenrecht of een illusie?
  Juiste en betrouwbare informatie online, een mensenrecht of een illusie? Moeten we streven naar een internet waarop enkel juiste informatie te vinden is? Of leren we kinderen en jongeren beter op een kritische manier met alle informatie online om te gaan? Morele vragen waarop het antwoord niet eenduidig is en waarover we blijvend moeten nadenken. We lieten drie experten aan het woord die hier hun visie over geven.
  • Fake news, what's in a name? - Joyce Stroobant (UGent): Overtuigd door het belang van betrouwbare journalistiek, onderzoekt Joyce Stroobant (UGent) het brongebruik van Vlaamse journalisten. Ze legt een nadrukkelijke focus op gezondheids-en lifestyle nieuws dat welig tiert, niet alleen op televisie, in de krant en in magazines, maar zeker ook online. Ze beschouwt concepten als online information flows, hyperlink networks, algoritmes, filter bubbles en fake nieuws niet enkel als hippe modewoorden, maar als een fundamenteel onderdeel van het nieuwsdieet van de modale nieuwsconsument. In deze presentatie maakte Joyce Stroobant (UGent) duidelijk wat je precies moet verstaan onder 'fake news'. Ze maakte hierbij het onderscheid tussen native advertising (als een vorm van digitale reclame), bewuste verspreiding van foutieve informatie verpakt als nieuws met financiële doeleinden (fake news), en het verspreiden van foutieve informatie zonder dat de verspreider de intentie had te misleiden (journalisten/bloggers zijn ook maar mensen).
  • Nieuwswijsheid en fact-checking als katalysator voor kritisch burgerschap - Annelore Deprez (Arteveldehogeschool en UGent): Annelore Deprez is onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en docent aan de Universiteit van Gent, beide in het veld van de journalistiek. In september werd aan de Arteveldehogeschool een tweejarig onderzoek opgestart naar nieuwswijsheid en fake nieuws als katalysator voor kritisch burgerschap. Jongeren richten zich voor nieuws meer en meer tot sociale media (Facebook) en nieuwsaggregators (Google). Net deze platformen liggen onder vuur als doorgeefluiken van grote hoeveelheden fake nieuws. Wie niet over de juiste informatie beschikt, kan zich moeilijk een gefundeerde mening vormen ten aanzien van maatschappelijke issues. Daarom is het belangrijk dat jongeren zich een kritische ingesteldheid aanmeten ten opzichte van nieuws dat op sociale media wordt verspreid. In dit onderzoek gaat Deprez de houding van jongeren na ten aanzien van het consumeren van nieuws via Facebook en Google. Ze onderzoekt hun kennis over onder andere algoritmes en filter bubbles, die de selectie van nieuws op deze platformen bepalen en bestudeert hun attitudes ten aanzien van vals nieuws en factchecken.  Daarnaast richten de onderzoekers zich ook op expertorganisaties en hoe zij kunnen worden ondersteund bij het sensibiliseren, informeren en socialiseren van jongeren ten aanzien van fake nieuws en het belang van factchecken. Tenslotte wordt de ontwikkeling van de online tool ‘Myfactcheckprofile.be’ beoogt die het voor de jongere mogelijk maakt in te schatten hoe kritisch hij/zij met nieuws op sociale media omgaat.
  • Manifesto Fake news vanuit een mensenrechtelijk perspectief - Eva Lievens (UGent): Eva Lievens (UGent) is docent Recht & Technologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Ze bouwde de voorbije twaalf jaar expertise op in het domein van het ICT- en mediarecht met een specifieke focus op de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologieën, mensenrechten, de bescherming van minderjarigen en consumenten en het gebruik van alternatieve regelgevende instrumenten zoals zelf- en co-regulering. Op 3 mei 2017, World Press Freedom Day, werd een Manifesto gelanceerd in verband met Fake News, vanuit een mensenrechtelijk perspectief. Dit Manifesto beschrijft een aantal rechten en verantwoordelijkheden van verschillende actoren (publiek, journalisten, technologiebedrijven en beleidsmakers). Eva Lievens presenteerde het Manifesto en lichtte toe wat het belang ervan kan zijn voor kinderen en jongeren.

 • Mediawijze kinderrechten - Katrien Herbots en Sara Lembrechts (KeKi)
  Katrien Herbots van KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten vzw) focuste in deze interactieve dialoog op tools en projecten die zich op het snijvlak bevinden van mediawijsheid en kinderrechten. Ze verzorgde een demo van hun reflectietool in het kader van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren en ging dieper in op inspirerende mediawijze praktijken rond kinderrechteneducatie in scholen en het jeugdwerk.
 • Speeddate 'Nieuws voor en door jongeren'
  Nieuws voor en door jongeren: Wie kan dat beter vertellen dan de jongeren zelf? We kregen de kans om met enkele nieuwsneuzen te speeddaten! Deze sessie bevond zich binnen het traject voor de mediasector: 'Als het nieuws belangrijk is, zal het mij wel vinden' (deel 2).
 • Beeldtaal in berichtgeving: Actief met audiovisueel archiefmateriaal (workshop)
  Wil je als leerkracht je leerlingen aan het denken zetten over berichtgeving, beeldtaal en manipulatie ervan? Aan de hand van hun beeldbank toonde Het Archief voor Onderwijs hoe jij en je leerlingen met beeldmontage en voice-over de kijker op het verkeerde been kunnen zetten. We gingen in deze workshop onder begeleiding aan het monteren met een selectie aan audiovisueel materiaal over thema's zoals 'muren en grenzen', 'klasconflicten' en 'klimaatopwarming', en deden ideeën op over hoe je dit in de klas kan toepassen. Er werd ook een uitgebreide handleiding ter beschikking gesteld, zodat je achteraf zelf vlot aan de slag kon. De sessie werd begeleid door Frederik De Ridder (gedetacheerde leerkracht), Leen De Bruyn (Projectmanager) en Melissa Hodza (Projectmedewerker) van Het Archief voor Onderwijs.
 • De toekomst van de Koninklijke Bibliotheek: Mediaroom (rondleiding)
  Het renovatieproject van de leeszaal van de afdeling Kranten en hedendaagse media maakt deel uit van een globaal programma om de leeszalen van de Koninklijke Bibliotheek van België te moderniseren. Het project wil de communicatie en valorisatie van de collecties van de afdeling optimaliseren in een nieuwe synergie met de pers.
  Op de benedenverdieping van de zaal raadpleeg je de pers in al zijn vormen: kranten op papier, op microfilm en digitaal. Ook de kerntaken van de afdeling zullen zich hier situeren (bewaring, raadpleging van de collecties, expertise en dienstverlening aan het publiek enzovoort).
  Op de eerste verdieping staan verschillende onderzoekstools ter beschikking, plus een rijke referentiebibliotheek die rechtstreeks verband houdt met de wereld van de media. Een totem, die de schakel vormt tussen beide niveaus, toont elke dag de voorpagina’s van 12 grote Belgische kranten, zodat de ruimte verankerd is in de actualiteit. Tot slot komen er nog een ruimte rond mediawijsheid, didactische ontdekkingszones en terminals waar u het recente persaanbod en de nieuwsstromen van de persagentschappen kunt raadplegen. Zo wordt deze Mediaroom een echte, dynamische perszaal.
  Mediaroom zal dus proberen een objectieve kijk te bieden op de wereld van de media die continu evolueert. Deze plek zal zich verder ontwikkelen in functie van de actualiteit, de technologische nieuwigheden en de recente publicaties over media maar ook dankzij ontmoetingen met het publiek, of dat nu journalisten, schoolgaande jongeren, wetenschappers of gewoon geïnteresseerde bezoekers zijn.
  Tijdens deze rondleiding kregen we de eerste smaak te pakken van deze unieke ruimte. De rondleiding werd verzorgd door Marc D’hoore en Eglantine Lebacq van de Koninklijke Bibliotheek.

 • Debat: 'Méér Fake news: feit of fictie?'
  De term 'Fake news' domineert de media. Niet enkel de berichtgeving over de (al dan niet) valse feiten op zich, maar ook dat het niet eenvoudig is om fake news te 'bestrijden' in deze hoogdagen van digitale en sociale media. Tegelijk bieden sociale en digitale media de nodige wapens aan burgeractivisten om valse berichtgeving te doorprikken. Wordt fake news daardoor misschien net sneller ontmaskerd dan vroeger? En kan valse berichtgeving zelf ook een vorm van burgeractivisme zijn?
  In dit debat laten enkele experten hun licht schijnen over het fenomeen 'Fake news'. Wat houdt de term 'Fake news' eigenlijk in? Hoe onderscheiden deze experten zelf feiten en fictie? En wat is de rol van de (sociale) media en de pers in het generen of bestrijden van 'Fake news'. De panelleden gaven hun argumentatie en gingen daarna met het publiek in debat!
  • Moderator Wouter Verschelden (Newsmonkey)
   Wouter VerscheldenVerschelden is journalist en uitgever. Hij was van 2004 tot 2010  politiek journalist bij De Standaard. In 2010 zette hij de overstap naar De Morgen als hoofdredacteur van deze krant. In 2013 maakte hij de documentaire 'Stop de persen' over de toekomst van de journalistiek voor Panorama (VRT). Wouter Verschelden is de mede-oprichter van de nieuwssite Newsmonkey.
    
  • Panellid Tim Verheyden (VRT)
   Tim VerheydenTim Verheyden is journalist en reportagemaker bij VRT Nieuws, voor o.a. Pano. Hij was eerder presentator bij Koppen en Panorama en Chef Storytelling bij Het Journaal. Tim schreef een boek over storytelling 'How To Story'. Voordien was hij internationaal verslaggever bij de vtm nieuwsdienst. Tim studeerde ook onder meer Entrepreneurial Journalism aan de City University of New York.
    
  • Panellid Jo Pierson (VUB)
   Jo PiersonProf. Jo Pierson is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen (Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij geeft ook les aan de Universiteit van Amsterdam (Minor Privacy Studies) en de Universiteit Hasselt (Opleiding Informatica). Hij doceert over sociaal-technologische aspecten van media en ICT gebruik, privacy, digitale media marketing en innovatie door technologiegebruikers.
   Daarnaast leidt hij als senior onderzoeker bij VUB-SMIT het onderzoek naar data, privacy, ethiek en geletterdheid. Hij is ook verbonden aan imec, de onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologieën.
    
  • Panellid Loraine Furter (Wikipedia)
   Loraine FurterLoraine Furter is a Brussels-based graphic designer and researcher in publishing practices in the arts. She teaches at the Royal Academy of Arts and École de Recherche Graphique in Brussels and at the Fine Arts School in Mons.
   Loraine Furter is a member of the collective Just For The Record, working on the gender gap on Wikipedia, and a board member of Wikimedia Belgium since 2016.
    
  • Panellid Jan-Pieter De Leugheneire  (De Raaskalderij)
   Jan-Pieter De Leugheneire (De Raaskalderij)Jan-Pieter De Leugheneire werd verwekt tijdens het carnaval van Rio de Janeiro, als liefdesbaby van een Belgisch schrijver, een Braziliaanse sambadanseres en een chimpansee genaamd Bobo. Op tweejarige leeftijd lieten zijn ouders hem achter in de zoo van Lima, waar hij opgevoed werd door lama’s. Al snel rebelleerde een onstuimige De Leugheneire tegen de strikte sociale hiërarchie in de kudde. Hij liep weg en sloot zich aan bij een reizend circus, waar een variété-act met messen, een jonglerende olifant en het voltallige Vlaams Parlement één van de hoogtepunten in zijn repertoire werd.
   Toen het circus in België neerstreek leerde hij zijn vader kennen, die hem aan een job als letter- en koffiezetter bij De Raaskalderij hielp. Dankzij zijn uitzonderlijk literair talent, zijn zakelijk inzicht, fysieke dreigementen en vriendjespolitiek, klom hij uiteindelijk op tot hoofdredacteur. Vandaag brengt hij als primus inter pares rustige vastheid in de redactie van Vlaanderens meest betrouwbare krant.

 • Comedy Technostress door Henk Rijckaert
  'Techno Stress' is een Comedy Show van Henk Rijckaert. We eindigden onze eerste congresdag met de zotte en stressvolle capriolen van Henk in Techoland.
  "Toen de oermens het vuur ontdekte en zo een grote sprong voor de mensheid maakte, ontstond er een nieuwe angst. Telkens wanneer de holbewonder zijn grot verliet, was er die ene dwangmatige gedachte: “Shit, heb ik het vuur wel uitgezet?” Grotten werden huizen, grote rollende stenen werden deuren met sloten en een nieuwe soort paniek was geboren. * Deur slaat dicht * … “Fuck, waar zijn mijn sleutels?!” Toen later ook GSM’s, sjakossen, portefeuilles en brillen hun intrede maakten, werd het huis verlaten een steeds stressvollere onderneming.
  En dat was nog maar het begin. Want daarbuiten staat nu de auto die tegen ons praat en ons beveelt om links af te slaan bij de volgende rotonde. Op het werk zijn er de koffieautomaten die ons tergend langzaam maar hevig spetterend en met groots lawaai onze koffie schenken. “Koffie” volgens die machine, “maagzweer” volgens de dokter. En er zijn computers met een eindeloze stroom aan e-mails. Korte mails. Lange mails. MAILS IN CAPSLOCK. Foto's van katjes. Er zijn SMS’jes en MMS’jes. Telefoons met voicemails en apps. En WhatsApp?! En een iPad met sociale meldingen en verplichtingen, breaking news, nog meer apps en – okee, ik geef het toe – vooral Candy Crush. Er is Twitter en Facebook en Instagram en TV en Netflix en On Demand en Net Gemist en Ooit Gemist… Hebben de kinderen morgen tekenles of moeten ze naar de voetbal? En staat dat in de blauwe of de groene agenda?
  Zoveel om te volgen. Zoveel om aan te denken. Waarschijnlijk dat ik daarom vergeten ben waar dit naartoe ging.
  "

28 september 2017

View this post on Instagram

Met trots stellen we voor: "Wonderwijze Media". 📖

A post shared by Mediawijs (@mediawijsbe) on

 • Cedric CourtoisKeynote 'Filter bubbles, echo chambers en fake news: over het complex samenspel tussen technologie, media, politiek, en burgers.' - Prof. Cédric Courtois (KULeuven)
  De recente debatten over filter bubbles, echo chambers en fake news hebben gezorgd voor een hernieuwde oproep naar meer mediawijsheid. Deze populaire, maar vaak slechts vaag gedefinieerde begrippen zijn uitingen van meer fundamentele veranderingen, die het resultaat zijn van een complex samenspel tussen technologie, media, politiek, en burgers.
  Deze keynote bood een genuanceerde blik op de uiteenlopende, huidige staat van onderzoek. Bovendien werd er ingegaan op een aantal mogelijke scenario’s en afweermechanismen die burgers kunnen wapenen tegen vertekende informatie.
  Cédric Courtois is docent mediasociologie, mediaorganisatie en -productie en onderzoeksdesigns aan de KULeuven. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op de werking en impact van algoritmische filtering op online platformen.

 • 'Het (nieuwe) internet: een stimulans voor participatie of een bron van criminaliteit?
  Is het internet een stimulans voor participatie of net een broeihaard voor criminaliteit? In deze sessie kregen de deelnemers meer uitleg over de donkere kanten van het internet en hoe we deze van binnenuit kunnen bestrijden.
  • Online seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren: tendenzen, misverstanden en uitdagingen - Yasmin Van Damme (Childfocus): Yasmin Van Damme (Childfocus) studeerde in 2008 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en Master in Criminology and Criminal Justice Systems aan King’s College, London. In 2009 ging ze als academisch onderzoeker aan de slag in het Institute for International research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent waar ze betrokken was bij verschillende onderzoeksprojecten omtrent justitie en binnenlandse zaken in het algemeen en mensenhandel en seksuele uitbuiting in het bijzonder. In 2010 nam ze als academisch assistent lesopdrachten omtrent strafrecht voor haar rekening. In 2014 begon ze bij Child Focus als beleidsmedewerker seksuele uitbuiting en e-safety. Ze staat vooral in voor het verzamelen, ontwikkelen en overdragen van kennis, interne beleidsontwikkeling en externe beleidsbeïnvloeding (nationaal zowel als internationaal) rond beelden van seksueel misbruik van kinderen, kinderprostitutie, kindersekstoerisme, grooming, sexting en sextortion. Vanuit het operationele werk van Child Focus rond veilig internet lichtte Yasmin drie internetfenomenen die jongeren raken toe: sextortion, grooming en tienerpooiers. Zij baseerde zich op de misverstanden rond deze tendensen en de reële uitdagingen en problematieken.
  • Jongeren bestrijden cybercriminaliteit - Joyce Kerstens (Politieacademie en NHL Hogeschool): Joyce Kerstens werkt bij het lectoraat Cybersafety van de Politieacademie en NHL Hogeschool in Nederland. Daar heeft zij zich gespecialiseerd als onderzoeker van veiligheidsvraagstukken in een digitaliserende samenleving. Ook geeft ze onderwijs op het gebied van criminologie en cybersafety. Joyce is gepromoveerd op een onderzoek naar online dader- en slachtofferschap onder pubers. In 2016-2017 was ze projectleider van een pilot naar de inzet van minderjarigen door de politie bij de bestrijding van cybercriminaliteit en het bevorderen van online veiligheid. Politie Nederland voert op dit moment een experimenteel en uniek project uit om jongeren te betrekken bij politiewerk. De politie maakt daarbij gebruik van de digitale knowhow en het perspectief van jongeren bij digitale opsporing. In een speciaal hiervoor ontwikkelde online community stelt de politie vragen aan een geselecteerde groep jongeren. Het doel is om jongeren op een positieve manier te betrekken bij politiewerk.

 • Burgers in beeld
  Beelden en beeldgeletterdheid kunnen krachtige instrumenten zijn om een stem te geven aan burgers. In de praktijksessie focusten we op een aantal organisaties en projecten die beeldend aan de slag gaan rond burgerschap.
  • Digital stories in het kader van wereldburgerschap - Joëlle Verriest (Maks vzw): digital storytelling is een methode om het woord te geven aan mensen die normaal gezien niet aan het woord komen. De deelnemers van een workshop 'Digital storytelling' van Maks vzw bespreken eerst een algemeen thema in groep en beslissen dan elk welk persoonlijk verhaal ze willen brengen. Vervolgens maakt elke deelnemer een korte video waarin hij/zij zijn/haar verhaal of mening verbeeldt. Bij Maks vzw zetten ze met de methodiek digital storytelling ook in op wereldburgerschapeducatie. Afgelopen jaar creëerden ze bijvoorbeeld met jongeren digital stories rond radicalisering. Momenteel zijn ze partner in Europees project BRIGHTS. Hier creëren ze een train-the-trainer rond digital storytelling en wereldburgerschapseducatie voor het secundair onderwijs.
  • Een blik op dementie / Nooit gezien - Evy Raes: via fotografieworkshops met personen met (jong)dementie verwerft fotografe Evy Raes inzicht in de problematiek van hun ziekte. Zo krijgen personen met dementie ook de kans om zelf hun leefwereld, interesses en gebreken in beeld te brengen. De meerwaarde voor de betrokkenen is het doorbreken van hun gekrompen leefwereld. Door de prikkels met deze nieuwe technologie ontstaat er opnieuw creativiteit. Sommige mensen, zoals inwoners van woon- en zorgcentra, komen voor het eerst in contact met een (digitale) camera. Anderen, waaronder personen met jongdementie, herontdekken de mogelijkheden van de camera na jaren worstelen met de ziekte. Alle inzichten van deze cocreatie worden verwerkt tot een expo in het Museum Dr. Guislain. Hierdoor wordt het thema tastbaar en bespreekbaar voor familieleden en verzorgenden. Maar ook voor iedereen die een ander aspect van de ziekte wil ontdekken.
  • De kracht van Beeldtaal - Gerrit Vosters (Filmstof): FilmStof vertrekt vanuit populaire films van diverse genres. Met behulp van enkele eenvoudige vingeroefeningen tonen ze hoe een aantal cinematografische basisprincipes (montage, geluid, camerastandpunt) gekoppeld worden aan de inhoud om op die manier een verhaal zo krachtig mogelijk bij het publiek te krijgen. Vervolgens wordt de focus verschoven naar 'objectieve' beelden (documentaire, nieuws,...) om duidelijk te maken dat exact dezelfde principes worden toegepast met het oog op een vaak nog veel sterkere manipulatie van het publiek dan bij pure fictie het geval is.
 • Diverse stemmen
  We leven in een super-diverse samenleving. Maar hoe laat je diverse stemmen aan het woord? En hoe ga je om met die stemmen in de samenleving die minder tolerant zijn voor de diversiteit? In deze praktijkensessie stelden we je vier voorbeelden voor, waaronder
  • Weetewa - Joos Callens: Vlogwedstrijd Weetewa, een initiatief van Mediaraven en De Ambrassade. Weetewa is een wedstrijd voor vloggers en YouTube creators. De wedstrijd stimuleert jongeren om op een creatieve manier hun verhalen over een maatschappelijk thema - én hoe ze ermee omgaan - te delen. Zo ging het al over genderstereotypes en haatspraak.
  • Alternarratief - Joren Bellis: AlterNarratief is een samenwerkingsproject tussen Mediaraven, Orbit vzw, Mediawijs en Tumult vzw. Haatspraak, welke vormen neemt het zoal aan? Wat zijn juist de bouwstenen van haatspraak? Hoe zit het nu eigenlijk met het recht op vrijemeningsuiting? En wat zijn de gevolgen, voor individuen en de samenleving? Via de toolbox 'Alternarratief' krijg je een antwoord op bovenstaande vragen. Maar belangrijker nog: je krijgt ook een heel scala aan mogelijke (re)acties. Van counter narratives tot alternative narratives tot in gesprek. Benieuwd? Joren Bellis van Tumult gaf je de nodige tekst en uitleg!

 • Onbeperkt Burgerschap
  In deze sessie gaven we het woord aan organisaties en projecten die media inzetten om kwetsbare burgers een stem te geven.
  • Onbeperkt Mediawijs, Mediacoach voor Duo's - Tom Van Hoey (Konekt) en Karen Vos (Digitaal.Talent@Gent): Onbeperkt mediawijs werkt aan mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor hen bieden digitale media heel veel mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten. Mensen met een beperking hebben het recht om te participeren en om hierbij ondersteuning op maat te krijgen. Dit geldt ook in de digitale wereld. Ondersteuners spelen hierbij een belangrijke rol: help je mensen om kansen te grijpen of focus je enkel op de gevaren? Ga je samen met je cliënt op stap in de digitale wereld of laat je hem alleen? Sluit je digitale media buiten of zie je ze als middel waarmee je cliënt persoonlijke doelen kan verwezenlijken? Onbeperkt mediawijs is een samenwerking tussen VONX en Digitaal.Talent@Gent en wordt mee ondersteund door Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.
  • Media 'ouder' worden - Birgit Van Noten (Bibliotheek Geeraardsbergen): De bibliotheek richtte samen met Leerpunt en het OCMW een kennismakingscursus computer en internet in om ouders digitaal vaardig en mediawijzer te maken. Mensen met kinderen tot 14 jaar die thuis geen computer hebben, konden zich inschrijven. De lessen gingen afwisselend door in de bibliotheek en Leerpunt. De cursus bestaat uit 15 lessen, hiervoor betalen de deelnemers €10 maar na de lessen krijg je de laptop mee naar huis. Tijdens de cursus gaan de ouders aan de slag met digital storytelling en reflecteren ze over hun rol binnen als 'media'-ouder en hoe ze deze willen invullen.
  • Woonzorgbewoners aan de microfoon - Marijke Verboven (Optimum C): Marijke Verboven realiseerde een project over de woonzorgbewoners van de Duinpieper. De bewoners creëren samen met hun familie en verzorgend personeel een verhaal over wat hen bezig houdt en hoe zij het leven in het woonzorgcentrum beleven. Er is hier aandacht voor de fijne gebeurtenissen, maar ook kleine ergernissen. Dit project biedt daardoor een authentieke inkijk in het leven van een woonzorgcentrum en haalt muren neer richting de buitenwereld.

 • How to: Burgerschap & Digital storytelling (deel 1 en 2)
  Annelies Santens is al 20 jaar actief in het Sociaal-Cultureel Werk. Samen met de collega's van Vormingplus Antwerpen zet ze projecten op met als insteek: leefbaarheid, burgerschap, cultuurparticipatie en nieuwe media en dit met een niet-evidente doelgroep. Vier jaar geleden startte ze met het project 'Beste Buur, Beste Burgemeester'. Dit is een project waarbij ze de bewonersgroepen in Antwerpen een methode aanleerden, digital storytelling, om hun verhaal over de wijk krachtig te kunnen vertellen en een vraag te stellen aan de burgemeester. Sindsdien is deze methode gebruikt om met alle mogelijke groepen en op zeer diverse plekken verhalen in beeld te brengen. Het zijn telkens verhalen met een boodschap aan de maatschappij. Je kan dat bekijken op de website www.via-dia.be.
  Tijdens deze workshop zoomde Annelies kort in op de methode digital storytelling en deelde ze haar ervaringen vanuit de verschillende projecten. Ze gaf ons tips en tricks, do's en don'ts en mogelijke valkuilen. Ze nam ons mee in de spanningsboog van een krachtige boodschap tot een concreet digitaal verhaal: hoe kom je tot een goed verhaal? Wat maakt een verhaal interessant voor een buitenstaander? Hoe zorg ik ervoor dat de doelgroep breder kijkt dan zijn persoonlijk verhaal? Annelies onderzocht samen met de deelnemers hoe zij deze methodiek zelf kunnen toepassen in hun project en met hun doelpubliek.