Dossiers

Dossier
2017
Een probleem voor 1 op 7 Om goed te kunnen functioneren en participeren in onze samenleving moet je over heel wat vaardigheden beschikken. Er wordt verwacht dat je goed kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met ICT. Geletterdheid omvat net die...