Artikel

Het beeld in de eindtermen

  • Er verwijzen 157 eindtermen en ontwikkelingsdoelen (ODET’en) op één of andere manier naar beeldgeletterdheid of het omgaan met beelden.
  • Veel van die ODET’en gaan niet enkel over beelden, maar vaak over media, kunst en cultuur in het algemeen.
  • ODET’en zijn minimaal te halen doelstellingen zijn in het onderwijs. En sommige leerkrachten gaan wellicht veel verder.
  • Teksten komen nog altijd op de eerste plaats in het onderwijs.
  • Naarmate het onderwijsniveau verhoogt, verminder de aandacht voor het omgaan met beelden - in wat voor vorm ook.
  • Die afname is vooral toe te wijzen is aan de afwezigheid van vakken als Muzische Vorming of Artistieke Opvoeding vanaf de tweede graad van het secundair.
  • Er zijn vreemd genoeg bijna geen verwijzingen zijn naar beeldgeletterdheid in de vakoverschrijdende ODET’en op vlak van ICT.
  • In de taalvakken verwijzen er ook ODET’en naar beelden. Hier gaat het vooral over hoe beeld tekst kan ondersteunen.
  • Er is geen uitgesproken eensgezindheid over welke beeldgeletterdheidscompetenties nu écht noodzakelijk aangeleerd moeten worden om kinderen en jongeren op te voeden tot kritische, bewuste en actieve burgers.

Meer achtergrondinfo over beeldgeletterdheid en de ODET’en vind je in:

Vandenbroucke, A., Vermeersch, L. (2013). Het beeld in beeld. De plaats van beeldgeletterdheid in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Leuven: HIVA-KU Leuven.

Bijlagen

Lees meer over