Artikel

Recup pc - Alle gezinnen online

Auteur(s): 
Sara Van Damme - Digitaal.Talent@Gent

In 2011-2012 werd het proefproject Recup pc gelanceerd. Het project is gericht op het bevorderen van digitale inclusie bij mensen in armoede door het gelijktijdig aanpakken van drempels met een totaalpakket. En met succes. Het project laat deelnemers de meerwaarde van computer en internet ontdekken en zorgt voor een (her)insluiting in de maatschappij. Er is daarom gekozen om het project in 2014 verder te zetten in Gent onder de naam “Alle gezinnen online” met een focus op kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen of kleinkinderen.

Iedereen digitaal?

Een computer en het internet zijn een evidentie geworden in ons leven. Dagelijks gebruiken we het  om informatie te verkrijgen, voor het zoeken naar een woning of werk, of als vrijetijdsbesteding. 

Maar voor mensen die leven in armoede is deze digitale inclusie veel minder evident. Zij hebben vaak geen pc,  geen toegang tot het internet, weten niet hoe het internet te gebruiken of hebben ‘knoppen-angst’ Dit zijn de zogenaamde digitale drempels. Die leiden tot nog verdere maatschappelijke uitsluiting.

Gelijktijdig aanpakken van drempels

Het proefproject “Recup pc” werd opgezet vanuit de visie dat het digitaal insluiten van mensen in armoede een specifieke aanpak vereist waarbij verschillende drempels simultaan aangepakt worden. Concreet ontvingen in de periode 2011-2012 zeventien gezinnen in armoede zonder of met beperkte kennis van ICT één jaar lang een totaalpakket om effectief kennis te maken met de digitale wereld. Het pakket werd uitgewerkt op maat van de gezinnen en omvatte:

  • Een gerecycleerde computer (een goedgekeurde occasiecomputer van Stad Gent)
  • Gratis internet voor 12 maanden (Telenet Basicnet)
  • Software (via Microsoft refurbishing programma)
  • Thuislevering en -installatie van de computer en het internet met 1 uur uitleg
  • Opleiding ‘computer en internet’, inclusief ontdekkingsboeken
  • Technische ondersteuning bij hardware en software problemen
  • Inhoudelijke ondersteuning in een Digitaal Talent Punt en info over opleidingen
  • Telefonische opvolging doorheen het project

Inclusie: digitaal én sociaal

Op basis van de projectevaluatie kunnen we concluderen dat het project effectief leidt naar de (her)insluiting van kwetsbare doelgroepen, en dit omdat verschillende drempels stelselmatig verminderd worden naarmate de looptijd van het project verstrijkt. Mensen zonder ervaring krijgen door de allesomvattende aanpak – toegang, ondersteuning en vorming – en door de lange duur van het project de tijd om kennis en gebruik te maken van de computer en het internet. Het project leidt bij deze mensen duidelijk tot een gediversifieerd gebruik. Ook voor de mensen met ervaring van pc en internet is een duidelijke intensifiëring en diversifiëring van het gebruik merkbaar.

Door het project krijgen kwetsbare groepen de tijd en de ruimte om de meerwaarde van computer en internet te ontdekken en toe te passen in hun eigen dagelijkse praktijken en routines. De meerwaarde van internet tekent zich, net als bij kansrijke groepen, af op het niveau van organisatie, sociaal contact, informatie en maatschappelijke participatie. Zo krijgen kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid om, net als kansrijke groepen, te functioneren volgens maatschappelijk aanvaarde normen.

“Internet is een noodzakelijke luxe. Het is nodig om mee te kunnen in de maatschappij. Maar als je geen geld hebt, is het een van de eerste dingen die wegvalt. Niet meekunnen, dat doet pijn.” Ann - deelneemster project

“Ik vind het belangrijk dat mijn zoon bij mij op bezoek kan komen. Hij heeft internet en een PC nodig om te studeren en dat kon hier vroeger niet.” Christiaan – deelnemer project

Krachten bundelen

Naast de succesvolle aanpak en resultaten heeft het project nog een grote troef. Het is een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen diverse partners. Het project wordt mogelijk gemaakt door dankzij een samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, OCMW Gent, Digipolis - Digitaal.Talent@Gent, Oikonde vzw en de Telenet Foundation. In de toekomst sluit ook Centrum Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland zich aan. De synergie tussen de partners maakt het mogelijk met een minimaal projectbudget een sterk project te realiseren.Toekomst?

Gentse schepen Martine De Regge en OCMW-voorzitter Rudy Coddens zijn trots dat ze als stedelijke voortrekkers e-inclusie blijven bevorderen. Vanwege het grote succes van het proefproject en de wetenschap dat een computer met internet voor gezinnen met schoolgaande kinderen een onmisbaar gegeven is, wordt het project verder uitgerold in Gent. Het vervolgproject krijgt de naam “Alle gezinnen online” en richt zich voornamelijk op kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen of kleinkinderen. Het project zal starten in januari 2014 en lopen gedurende 1,5 jaar. In navolging van Gent zijn ook andere steden die reeds interesse hebben getoond in de projectaanpak. Ook daar nemende partners hun rol op en delen hun kennis over de projectaanpak en de concrete uitwerking.

Recup pc ontvangt E-award

De E-award is een prijs voor e-inclusie- en mediawijsheid projecten. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Digitale Week door LINC vzw.  De vakjury verkoos in 2013 het project  ‘Recup pc’  als winnaar.

Gezinnen aan het woord

De ervaringen van drie deelnemende gezinnen werden gedurende het projectjaar in beeld gebracht in een kortfilm. Deze kan je online bekijken:

Lees meer over

Inhoud

This should be replaced by the table of contents