Mediacoachtool
Tool
8 februari 2016

Interactieve video: Inspirerende Mediacoaches getuigen

Inspirerende mediawijze praktijken op school

DIn deze interactieve video getuigen leerkrachten uit het secundair onderwijs in korte video's over strategieën die ze hebben gehanteerd om hun leerlingen en collega's mediawijzer te maken. Ze gaan ook in op de randvoorwaarden voor het realiseren van een mediawijs beleid  op schoolniveau. De leerkrachten lichten toe vanuit welke nood ze hun project hebben opgezet, hoe dit verlopen is, welke moeilijkheden ze ondervonden en hoe ze hier oplossingen voor zochten en vonden. De video reikt naast de getuigenissen ook handvaten aan om in de eigen school het gesprek aan te gaan met collega's en directie rond de diverse facetten van mediawijsheid die in de projecten aan bod komen.

De interactieve Mediacoach video is een afgeleid product van de opleiding Mediacoach. Tijdens de opleiding Mediacoach realiseren de deelnemers een project in hun eigen organisatie rond het thema mediawijsheid. 14 videogetuigenissen van leerkrachten over mediawijsheidsprojecten tonen wat ze als Mediacoach gerealiseerd hebben in secundaire scholen.

De getuigenissen van de video gaan over

leerlingen ‘Mediawijze leerlingen’
Mediawijze projecten gericht op leerlingen
collegas 'Mediawijze collega's'
Het stimuleren en ondersteunen van collega’s rond mediawijsheid
beleid 'Mediawijs beleid'
Het uitzetten en implementeren van een mediawijs beleid in de school

Door in de video te klikken op het bijhorende icoon van een categorie ga je terug naar het overzicht van alle voorbeelden van deze categorie.

In elke categorie vind je een aantal getuigenissen.

Elke getuigenis bestaat uit drie delen

  • een startsituatie en discussievragen
De startsituatie beschrijft een nood of situatie waar de mediacoach mee geconfronteerd werd en waar hij via zijn project een antwoord op wou bieden.
De persoonlijke informatie van elke leerkracht (naam, school, functie) vind je terug in de startsituatie achter dit icoon.
De discussievragen die volgen op de startsituatie zijn een handige kapstok om te bekijken wat je kan realiseren met een soortgelijke startsituatie in jouw school, waar je rekening mee moet houden In jouw context en hoe jij deze situatie zou aanpakken. Je kan de discussievragen zowel individueel gebruiken als in groep bespreken (zie verder).
  • een oplossing van de mediacoach
De oplossing van de mediacoach beschrijft het project dat de mediacoach heeft gerealiseerd na zijn startsituatie. De oplossing beschrijft het verloop van het project, de opportuniteiten en moeilijkheden tijdens het project en hoe de mediacoach dit aangepakt heeft.
Je gaat van de startsituatie naar de oplossing door te klikken op de pijl of op het oplossing-icoon.
  • tips van de mediacoach
De tips bestaan uit een aantal interessante tools, websites, belangrijke aandachtspunten, ... die de mediacoach zou aanraden voor het realiseren van een mediawijs project.
Je gaat van de oplossing naar de tips door te klikken op de pijl of op het tip-icoon.

Terugkeren

Je kan doorgaan of terugkeren naar een volgend of vorig deel van de getuigenis door te klikken op het icoon van de pijlen.
Je kan elk deel van de getuigenis ook steeds herbekijken door op dit icoon te klikken.

Heb je problemen om de video te openen? Gebruik dan deze link.

Je kan deze video’s op twee manieren gebruiken

  1. Je kan deze startsituatie individueel bekijken om inspiratie op te doen voor een mediawijs project op jouw school. De discussievragen fungeren dan als individuele reflectievragen en bieden structuur om een project vorm te geven bij een soortgelijke startsituatie. Nadien kunnen de oplossing en tips van de mediacoach jouw project nog extra verrijken.
     
  2. Je kan de video’s bekijken met jouw schoolteam of een mediawijze werkgroep binnen jouw school. Een mediawijs project is immers bij voorkeur een samenwerkingsproject. De discussievragen kunnen in dit geval het debat over mediawijsheid in de school openen en mogelijke opportuniteiten en pijnpunten bespreekbaar maken.

Achtergrondinformatie

De achtergrondinformatie (linken, documenten, video's…) die hoort bij de getuigenissen werd per case gebundeld via onderstaande links. Je vindt deze informatie ook terug via het achtergrondicoon op de startpagina.

Links

Werkten mee aan dit initiatief

Mediawijs.be