Europese Commissie zoekt experten Fake News

Nieuws

Europese Commissie zoekt experten Fake News

De Europese Commissie start 'High Level Group' (HLG) om hen te adviseren over beleidsinitiatieven om 'fake news' en het verspreiden van disinformatie tegen te gaan. Ze gaan op zoek naar een omvattende aanpak over

  • zowel de problemen waar journalistiek mee te maken krijgt in het huidige nieuwslandschap,
  • als de rol en verantwoordelijkheden van sociale-mediagebruikers in het verspreiden van onbetrouwbare informatie,
  • waarbij de fundamentele principes van vrijheid van meningsuiting, media pluralisme en het recht op informatie in balans worden gehouden.

Tot 11 december 2017 kun je je kandidaat stellen om deel uit te maken van de HLG die zich zal inzetten om

  • de huidige situatie, het wettelijke kader en de potentiële politieke en sociale risico's te analyseren,
  • de scope van het probleem en de wetgevende en andere interventies uit te tekenen,
  • rollen en verantwoordelijkheden te definiëren voor alle relevante stakeholders in verband met het functioneren van sociale netwerken en andere platformen en de zwaktes van professionele nieuwsmedia,
  • de effectiviteit van de vrijwillige maatregelen van online plotformen en nieuwsmedia in te schatten,
  • mogelijke verbeteringen daarvan te beoordelen,
  • de richting van kwaliteitsjournalistiek en mediawijsheid uit te tekenen,
  • belangrijke principes voor zelfregulatie te indentificeren.

De HLG start in januari 2018.

Lees meer informatie.