B-BICO
Praktijk
1 januari 2015

Belgian Better Internet Consortium (B-BICO)

Het B-BICO project is een project dat gefinancieerd wordt door de Europese Unie onder het programma Connecting Europe Facility (CEF).

Het veld van bewustmakingsinitiatieven voor een beter internet - al dan niet - voor kinderen is vij gefragmenteerd in België. Je hebt sowieso te maken met de opdeling tussen federale en regionale bevoegdheden, tussen initiatieven in de verschillende gemeenschappen en gewesten en tussen verschillende beleidsdomeinen zoals media, onderwijs, privacy, economie, justitie, welzijn en gezondheidspreventie, cultuur, jeugd ...
Dat zorgde ervoor dat die initiatieven niet de bekendheid genoten bij het publiek, die ze verdienden, en dat de verschillende projecten vaak niet op elkaar afgestemd raakten. De burger vond zijn weg niet tussen de initiatieven, de initiatieven de weg niet naar de burger.

Het Belgisch Beter Internet Consortium brengt de belangrijkste Belgische bewustmakingsinitiatieven samen om via dialoog en samenwerking de bekendmaking en afstemming ervan te verhogen. We willen werken aan gezamenlijke initiatieven, zoals een centrale databank, de Safer Internet Day ... Zo leren we samen het internet beter gebruiken van technische veiligheid tot kritisch denken.

De leden van het Consortium zijn:

 • Mediawijs (imec vzw)
 • Child Focus
 • Center for Cybersecurity Belgium
 • ACMJ
 • Technofutur TIC
 • Unia
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Média Animation
 • Department of Education and Training of the Flemish Government
 • CSEM
 • Mediaraven

Links

Werken mee aan dit initiatief