media ouderen
Onderzoeksmonitor

DigiMeter 2015: Mediagebruik van 56- tot 85-jarigen

DigiMeter toont aan dat ouderen minder media & ICT-toestellen bezitten. We zien wel een stijging in het bezit van mobiele toestellen tegenover vorig jaar. Facebook is het vaakst gebruikte sociale medium en internetbankieren is ook sterk ingeburgerd. Nieuwsconsumptie blijft vooral gelinkt aan traditionele media.

Bezit van media & ICT-toestellen

Klassieke media zoals televisie en telefonie kennen een stabiele adoptiegraad in alle leeftijdsgroepen. Kijken we echter naar het type toestel dat men in huis heeft, dan zien we wel duidelijke verschillen. Zo is de klassieke beeldbuis nog bij vier op de tien 76-85-jarigen aanwezig in huis, terwijl een kwart van de 56-65-jarigen een smart-tv in huis heeft. Ook bij telefonie zien we een gelijkaardig patroon: terwijl er bij 56-65-jarigen inmiddels bijna evenveel mensen zijn met een smartphone (53%) als met een ‘gewone’ gsm (59%), is die kloof bij 66-75- jarigen (43% smartphone vs. 67% gsm) en vooral 76-85-jarigen (4% smartphone en 85% gsm) nog steeds erg groot. 

Mobiele toestellen

Ruim de helft van de 56- tot 65-jarigen heeft een tablet in huis. Voor 66- tot 75-jarigen is dat nog iets meer dan 1 op de 3, terwijl slechts 4% van de 76- tot 85-jarigen aangeeft toegang te hebben tot een tablet. Bij jongere gezinnen (15-55 jaar) is de tablet vooral een gedeeld toestel. Bij 56-75-jarigen is de tablet vaker een persoonlijk toestel (dat ze zelden met iemand anders delen).

We zien wel dat het aantal ouderen dat een tablet of smartphone bezit, toegenomen is tegenover DigiMeter-resultaten van 2014.

Digitale televisie

Het gebruik van digitale televisie is voor de meeste leeftijdsgroepen gelijkaardig (86% - 87%). Dit geldt niet voor de 76- tot 85-jarigen: in deze groep ligt het cijfer een stuk lager (65%).

Internet

De aanwezigheid van een internetverbinding in huis is nog steeds sterk gelinkt aan de leeftijd: hoe ouder de gebruikers, hoe lager de kans dat er een internetaansluiting in huis te vinden is. Zo heeft nog 93% van de 56-65-jarigen een internetverbinding thuis, terwijl dat bij 76-85-jarigen slechts bij 62% het geval is. 

Rederen om geen media in huis te hebben

Als 55-plussers thuis geen computer of smartphone bezitten, dan is dat vaak niet om financiële redenen. Het is vooral te wijten aan een (gepercipieerd) gebrek aan vaardigheden. Ze hebben met andere woorden het gevoel niet te kunnen werken met deze digitale apparaten. Wel zien we enkele opvallende verschillen tussen de leeftijdsgroepen. De meeste 56-65-jarigen die geen computer in huis hebben, geven als reden aan dat ze geen interesse hebben in computers, en dat ze ergens anders dan thuis een computer kunnen gebruiken. Bij 66-75-jarigen speelt vooral het gebrek aan vaardigheden een belangrijke rol. Bovendien kennen deze mensen vaak wel iemand die de computertaken kan overnemen. Gebrek aan vaardigheden is ook bij 76-85-jarigen de grootste drempel om een computer in huis te halen, naast een gebrek aan interesse. De belangrijkste reden om geen smartphone te kopen is voor 56-65-jarigen het feit dat ze geen meerwaarde zien ten opzichte van de ‘gewone’ gsm. Het belang van het gebrek aan vaardigheden neemt toe met de leeftijd. 

Mediagebruik

Televisie

Het tv-scherm is het belangrijkste scherm om tv-content te bekijken. Anders dan bij 15-55- jarigen wordt dit bij 56-85-jarigen amper aangevuld met kijktijd op andere schermen (computer, tablet, smartphone). In de leeftijdsgroep 15-55 jaar wordt bijna evenveel uitgesteld als live gekeken. In de daaropvolgende leeftijdsgroepen wordt die kloof steeds groter, en volgt de grootste groep het zendschema van de omroepen en kijken dus live. Het downloaden of streamen van films/series komt amper voor bij 56-85-jarigen.

Het televisiejournaal blijf voor de 76- tot 85-jarigen de belangrijkste bron voor hun dagelijkse nieuwsconsumptie (81%). Ook de radio (60%) en de papieren krant scoren hoog (59%).

Radio/Muziek

Het dagelijks luisteren naar autoradio neemt af met leeftijd (belang van pendelen naar het werk). Het luisteren naar de radio in huis gebeurt wel frequent door 66- tot 75-jarigen (80%). Online muziek (Youtube, Spotify, iTunes,…) is nog geen vaste gewoonte bij 56-85-jarigen. 

Sociale Media

Twee op de drie Vlamingen tussen 56 en 65 jaar hebben afgelopen maand ingelogd op minstens 1 sociale netwerksite. Bij 66-75-jarigen is dat 44%, en bij 76-85-jarigen amper 16%. Facebook is binnen elke leeftijdsgroep het sociale netwerk dat in de afgelopen maand het vaakst werd gebruikt. Bijna zes op de tien 56-65-jarigen hebben afgelopen maand Facebook gebruikt. Instagram is dan weer vooral populair bij de jongere generaties, en wordt amper gebruikt door 56-85-jarigen. 

56-75-jarigen met een smartphone gebruiken die smartphone vooral om te bellen en te sms’en. Facebook Messenger en WhatsApp worden door een minderheid gebruikt; Snapchat is zo goed als onbestaande binnen deze doelgroep. 

Internetbankieren en e-commerce

Online banking via de computer is opvallend sterk ingeburgerd bij 56-75-jarigen. Ook iets meer dan de helft van de 76-85-jarigen met een computer in huis zegt maandelijks online banking te gebruiken. Het gebruik van apps voor mobile banking op de tablet ligt een stuk lager dan online banking via de computer, maar is wel vergelijkbaar met de cijfers voor de leeftijdsgroep 15-55 jaar. 56-75-jarigen doen wel minder aan internetbankieren via de smartphone.

Het online kopen of verkopen van goederen (e-commerce) is nog een stuk minder populair bij 56-85-jarigen dan bij 15-55-jarigen. Ook kopen/verkopen via tablet of smartphone (m-commerce) komt in deze groep minder vaak voor. 


Extra cijfermateriaal vind je in de pdf in bijlage!

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief