Onderzoeksresultaat

Helft werknemers uit publieke sector ondervindt last van “digitale stress”

 1. Digi-watte?

  Werknemers uit de openbare sector hebben last van digitale stress (d.w.z. stress gelinkt aan ICT en online [sociale] media). Uit een grootschalige enquête, uitgevoerd door de Arteveldehogeschool (opleidingen communicatiemanagement, journalistiek en bedrijfsmanagement), bleek dat 50% aangeeft veel of erg veel digitale stress te ervaren. De voornaamste stressoren die deze digistress uitlokken zijn gerelateerd aan de overloadwaarmee werknemers elke dag te maken hebben: informatie wordt aan een té hoog tempo, in té grote hoeveelheden en in een té korte tijdspanne aangeleverd door sociale media, mails, online platformen etc. Werknemers storen zich hieraan en hebben - volgens experts - moeite met het cognitief verwerken van al deze info, waardoor digitale stressgevoelens naar boven komen. Ondanks deze cijfers, gaf toch meer dan de helft van de respondenten aan in het verleden reeds acties te hebben ondernomenom digitale stress te verlichten. Voorbeelden hiervan zijn het uitzetten van notificaties (altijd, of op bepaalde tijdstippen), het niet meer checken van werkmails na de uren, de inbox op vaste momenten openen… maar een structurele oplossing is nog niet voorhanden.
   
 2. Verschillende vormen van digistress

  Het is duidelijk dat digitale stress niet voor iedere werknemer hetzelfde betekent. De onderzoekers identificeerden zes soorten digitale stress bij werknemers uit de publieke sector. Deze soorten stress sluiten elkaar niet uit, m.a.w. in het ‘ergste’ geval lijdt een persoon aan de 6 soorten stress. 

  De zes soorten stress zijn:
  1. technofobie (angst om niet mee te kunnen met technologie op het werk) 
  2. overload (overrompeld zijn door alle info verspreid door digitale tools) 
  3. privé FOMO (moeite met het afsluiten van online privécommunicatie op het werk) 
  4. werk FOMO (moeite met het afsluiten van online werkcommunicatie) 
  5. beleidsonrust (onrust door een inefficiënt ICT-beleid op het werk)
  6. privé-werk onevenwicht (moeite met het in stand houden van een gezonde werk-privébalans). 
    
 3. Geen geïsoleerd probleem

  Hoewel de onderzoekers concludeerden dat digitale stress een niet te onderschatten probleem vormt bij werknemers uit de publieke sector, is het moeilijk om het te isoleren van andere belangrijke voorwaarden voor welzijn op het werk. In de studie bleek dan ook dat digitale stress sterk samenhangt met de werkdruk die werknemers ondervinden en de mate waarin ze tevreden zijn met hun job. Naast deze werkvoorwaarden, spelen persoonlijke voorwaarden zoals stress gerelateerd aan het privéleven en kwetsbaarheid door burn-outgevoelens eveneens een belangrijke rol. Met andere woorden: in de aanpak van digitale stress moet niet alleen aandacht worden besteed aan de optimalisatie van ICT-tools, maar moeten ook stressversterkende factoren in rekening worden gebracht. 

  In een volgende onderzoeksfase zal specifiek aandacht worden besteed aan preventie en behandeling van digitale stress bij werknemers. Hiermee wordt niet enkel het aanreiken van individuele tools beoogt waarmee het niveau van digitale stress kan worden gereduceerd, maar ook het formuleren van structurele oplossingen aan de hand van aanbevelingen op beleidsniveaus.
   


Wens je meer info over de studie/vervolgtrajecten? 

Lees het volledige onderzoeksrapport (https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/247-het-meten-van-en-tools-tegen-digitale-stress-bij-vlaamse-werknemers-de-publieke-sector)

Onderzoekers:
dr. Lotte Vermeulen; Opleiding Communicatiemanagement; lotte.vermeulen@arteveldehs.be
dr. Annelore Deprez; Opleiding Journalistiek;  annelore.deprez@arteveldehs.be
dr. Vicky Franssen; Opleiding Bedrijfsmanagement; vicky.franssen@arteveldehs.be

Deze studie werd uitgevoerd aan de hand van interviews bij 17 werkveld- en ervaringsdeskundigen en een survey bij 820 werknemers uit de publieke sector. 

Werken mee aan dit initiatief

Arteveldehogeschool - opleiding bedrijfsmanagement

Doelgroep

Doelsector

Doelstellingen

digitale balans op het werk

Thema: onderwerp

Thema: media