Praktijk

Computerestafette

Volwassenen uitnodigen om te leren in hun vrije tijd, daar staat Vormingplus regio Antwerpen voor. Ze ontwikkelen leerprocessen en begeleiden groepen. Uiteindelijk beogen ze dat mensen sterker staan in het leven en deelnemen aan de samenleving. Ze willen zo ook bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing. Hun ultieme droom: een democratische, sociaal rechtvaardige en milieubewuste samenleving waar het goed samenleven in diversiteit is. Hun activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar we zetten ons extra in voor kwetsbare groepen.

Het doel van het project 'Computerestafette' is een veilige plek en warme menselijke hulp voorzien om mensen die nog niet met computer of tablet werken over de eerste drempel te helpen.

In samenwerking met een OCMW, bibliotheek gemeente of andere organisatie een oefenplek te voorzien waar vrijwillige begeleiders en lesgevers absolute beginners helpen om hun eerste stappen in de wereld van computer en/of tablet te zetten. Elk project draait rond een ploeg van vrijwilligers waarvoor Vormingplus Antwerpen een specifieke opleiding en materiaal heeft ontwikkeld. Belangrijkste tool voor deze vrijwilligers is de website ikoefen.be.

Stap 1: Voorbereiding met de partner

De partner stelt een ploegverantwoordelijke aan die de ploeg zal aansturen. In nauw overleg met deze verantwoordelijke wordt er gezorgd voor werving van vrijwilligers, een lokaal, computers, ... 

Stap 2: Opleiding van de vrijwilligers 

Met de geworven vrijwilligersploeg doorlopen we een opleidingstraject. Alle vrijwilligers worden opgeleid tot begeleider. Zij die willen worden verder opgeleid tot lesgever. Tegelijk maken we van deze groep vrijwilligers en hun ploegverantwoordelijke een zelfsturend team. 

Stap 3: Nazorg en coaching

De vrijwilligers starten met hun eerste begeleidingssessies en geven hun eerste cursussen. Vormingplus regio Antwerpen zorgt nog voor coaching en nazorg maar laat de ploeg stilaan los.


Infrastructuur: Een lokaal voorzien van internet en een zestal computers.

Educatief materiaal: Wordt voorzien door Vormingplus Antwerpen


Tijdsbesteding:

Van de vrijwilligers verwacht Vormingplus een engagement van gemiddeld een halve dag per week. De concrete invulling is echter binnen de ploeg af te spreken. Ook voor de ploegverantwoordelijke rekenen ze gemiddeld een halve dag per week. Tijdens de opstart van het project kan dit iets hoger liggen.
 

Aantal deelnemers:

Een 10-tal vrijwilligers per ploeg blijkt ideaal.

Partners in het project:

Rupelbib, OCMW Lint, OCMW Wuustwezel, OCMW Kontich, Bibliotheek Edegem, gemeente Zwijndrecht, OCMW Mortsel, OCMW Hove, Bibliotheek Stabroek, OCMW Kapellen, OCMW Brecht

Werken mee aan dit initiatief