Praktijk

Digibabbel

De bibliotheek van Hoboken startte in 2017 met digibabbels voor ouders. Zo’n digibabbel is een gezellige en toch inhoudelijke activiteit. Ouders uit de buurt ontmoeten elkaar eens ergens anders dan aan de schoolpoort en kunnen vragen en ervaringen uitwisselen over de digitale en onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo informeren en versterken ze elkaar. Mooi meegenomen is dat het in de bib gebeurt en dat ze zo ook het aanbod van de bibliotheek leren kennen.

De activiteit combineert vorming met uitwisseling en reflectie in twee vaste onderdelen:

Deel 1: Een vorming (breed of heel specifiek) over de digitale leefwereld van kinderen en jongeren
Deel 2: Een groepsgesprek waarin de deelnemers de gelegenheid krijgen om hun vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en te reflecteren over digitale media.

Groepsgesprek

Voor het groepsgesprek begeleidt een gespreksleider kleine groepjes van vier tot zeven ouders. De lesgever van deel 1 kan ook zo’n gespreksleider zijn. Je kunt het gesprek ondersteunen met stellingen over sociale media, schermtijd en apps: de gespreksleider leest een stelling voor en laat iedereen in het gesprek aan bod komen. Voorbeelden van mogelijke stellingen staan in bijlage.

Of thematafels?

In plaats van met gespreksgroepjes kun je ook werken met thematafels. Zet een paar tafels klaar met een begeleider en een bordje met het thema waarover de begeleider de ouders kan informeren. De deelnemers kiezen zelf het thema waarover ze meer willen weten en waarover ze met elkaar willen praten en ervaringen uitwisselen. Voor thematafels heb je wel meer begeleiders nodig. Zorg voor genoeg verschillende tafels.

Praktische omkadering

Materiaal


Vóór de digibabbel

Promotiemateriaal: info, filmpjes en foto’s verspreiden via sociale media, nieuwsbrief en de website. Je kan ook klassieke flyers voorzien, mensen persoonlijk aanspreken, contact leggen via scholen, de jeugddienst of het cultureel centrum. Zorg voor een communicatiemix zodat je deelnemers op diverse manieren aanspreekt en bereikt.

Tijdens de digibabbel

 • Een ruimte met een wifiverbinding die krachtig genoeg is
 • Tafels en stoelen
 • Beamer, scherm en eventueel een geluidsinstallatie
 • Hapjes en drankjes voor het tweede deel
 • Verschillende afgedrukte exemplaren van elke stelling, eventueel ook van de logo’s van sociale media
 • Relevante boeken uit de bibliotheek. In bijlage vind je een lijst die kan inspireren.

Tijdsbesteding

 • De activiteit zelf duurt ongeveer twee uur.
 • Ongeveer 75 minuten vorming door Gezinsbond + 45 minuten groepsgesprek met drankje (dat kan wat uitlopen, afhankelijk van de groepjes)
 • Zorg dat je minstens een half uurtje op voorhand ter plaatse bent om tafels en stoelen te schikken, wifi en het presentatiemateriaal uit te testen, drankjes en hapjes klaar te zetten.
 • Reken op een kwartiertje achteraf om op te ruimen.

Voorbereiding en opvolging

Denk aan

 • Gesprekken met mogelijke partners voor locaties voor de digibabbels
 • Werkgroepvergaderingen en briefing van medewerkers
 • Contacten met de organisatie die instaat voor de vorming, zoals de Gezinsbond of Vormingplus
 • Promotiemateriaal aanmaken en verspreiden
 • Winkelen voor de hapjes en drankjes
 • De evaluaties achteraf verwerken en doorsturen naar de vormingsorganisatie


Medewerkers

Voor de activiteit zelf heb je minstens drie medewerkers nodig voor het onthaal van de deelnemers en van de lesgever, om te zorgen voor de nodige hapjes en drankjes en vooral als gespreksleider voor de groepjes. Eventueel bekijk je met de lesgever of die ook een groepje wil begeleiden.

De gespreksleiders moeten goed thuis zijn in sociale media en moeten de apps kennen die kinderen en jongeren gebruiken. Kies mensen die wat ervaring hebben met groepsgesprekken begeleiden.

Deelnemers

Digibabbels zijn een activiteit voor ouders en eventueel grootouders met vragen over mediaopvoeding en over de digitale leefwereld van hun kinderen of kleinkinderen.

Aantal deelnemers:

Minstens 3
Misschien hanteert de lesgever of de vormingsorganisatie een hoger minimumaantal: toets dat even af.
Hoogstens 7 per beschikbare gespreksleider
Misschien hanteert de lesgever of de vormingsorganisatie een lager maximumaantal: toets dat even af.


Stappenplan van de bib van Hoboken

Stap 1: Stel een werkgroepje samen

 • Maak collega’s enthousiast voor de digibabbels.
 • Organiseer een startbijeenkomst over o.a. financiën, inplanning en taakverdeling.
 • Plan eventuele bijscholingen: ga bijvoorbeeld eerst zelf de vorming van de Gezinsbond volgen.


Stap 2: Leg contacten met partners

 • Maak een lijstje met mogelijke partners:
  • Voor de vorming: Gezinsbond, Vormingplus, LINC vzw, Digisaurus
  • Zoek een lesgever die bereid is om een bestaande vorming in te korten tot 75 minuten.
  • Zoek partners die kunnen zorgen voor deelnemers of voor een locatie:
   • Scholen: zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directeur, leden van de ouderraad. In lagere scholen spreek je het best de directeur aan. Stuur je contactpersonen eerst een mailtje. Maak dan een persoonlijke afspraak om de activiteit toe te lichten. Dat is de handigste manier om de scholen over de streep te krijgen.
   • Huis van het Kind: werkt wellicht al met groepen van geïnteresseerde ouders van tieners
   • CLB, Opvoedingswinkel

Stap 3: Bereid de digibabbels praktisch voor

 • Voor de vorming schakel je een externe partner in die de vorming dan ook zelf voorbereidt (behalve als je daar zelf de nodige expertise voor in huis hebt).
 • Het groepsgesprek bereidt de bibliotheekmedewerker zelf voor: stellingen formuleren of een andere gesprekstechniek voorbereiden, aangepast aan de doelgroep, ouders van leerlingen in basis- of secundair onderwijs. De bibliotheekmedewerker stelt ook de evaluatieformulieren op en zorgt voor hapjes en drankjes.
   

Stap 4: Maak promotie voor je digibabbels (zie praktische omkadering)

 • Maak het nodige promotiemateriaal of laat het maken.
 • Kies mogelijke promotiekanalen.
 • Maak promotie.

Stap 5: Hou je digibabbels

 • Zet tafels en stoelen klaar, projectiemateriaal, hapjes en drankjes.
 • Ontvang de deelnemers en de lesgever.
 • Begeleid de groepsgesprekken.
 • Vraag de lesgever na de digibabbel feedback.

Stap 6: Volg de digibabbels verder op

 • Verwerk de evaluatieformulieren.
 • Organiseer eventueel opvolgsessies over een bepaald thema, eventueel opnieuw met vorming van de Gezinsbond, en nodig de deelnemers daar opnieuw voor uit.


Aandachtspunten

 • Laat je stellingen aansluiten bij de groep deelnemers die je verwacht. Ouders van lagereschoolkinderen hebben andere ervaringen en vragen dan ouders van pubers. In bijlage vind je inspirerende stellingen die de bibliotheek van Hoboken gebruikte.
 • Laat de scholen zelf communiceren over de digibabbel, bijvoorbeeld op een oudercontact. Je krijgt opvallend meer deelnemers als de leerkrachten de ouders hier persoonlijk over aanspreken.


Succesfactoren

 • Een leuke ijsbreker is een ‘raad het logo’-spel. Druk logo’s van sociale media en veelgebruikte apps af. Toon ze één voor één aan het groepje en laat de deelnemers raden waarvoor ze staan. Als niemand het logo herkent, kan de gespreksleider informatie geven over het sociale medium of over de app. Reageren deelnemers uitgesproken positief of negatief op een logo? Vraag ze dan naar hun ervaringen met het sociale medium of de app. Misschien volstaat dat al om een groepsgesprek te ondersteunen. Als dat niet volstaat, kan de gespreksleider gewoon overschakelen op de voorbereide stellingen om het gesprek verder te voeden.
 • Zet een tafel klaar met relevante boeken uit de bibliotheek. Zo leg je meteen de link met het aanbod van de bib en verlaag je de drempel om naar de bib te komen voor meer informatie over de besproken onderwerpen. In bijlage vind je een mogelijke boekenlijst.

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief

Gezinsbond
Veilig online