Praktijk
1 januari 2017

Digitale ondersteuning voor (anderstalige) cursisten

Een groot deel van de cursisten van CVO Roeselare (vooral NT2, waar dit jaar de focus ligt) zijn digitaal ongeletterd. Ze kunnen niet werken met een e-mail, kunnen onvoldoende, correcte info opzoeken via het internet, kunnen niet werken met de inlogcodes van hun handboek, ... . CVO Roeselare ondersteunt die mensen door middel van het ontwikkelen van materiaal dat zij dan kunnen raadplegen. Via het project 'digitale ondersteuning voor (anderstalige) cursisten', willen ze cursisten ondersteuning bieden om hun leerproces ook digitaal te ontwikkelen.


Binnen dit project ondernemen ze volgende stappen: 

1. nagaan wat de noden zijn van onze cursisten/leerkrachten
2. ontwikkelng het materiaal
3. testen van dat materiaal tijdens remediëringsmomenten.
4. materiaal aanbieden aan al de leerkrachten die hiermee hun cursisten kunnen ondersteunen.

Werken mee aan dit initiatief

CVO Roeselare